Pilotní program VZP

Specializovaná domácí paliativní péče byla v České republice dosud hrazena pouze z dotací, grantů nebo z darů malých i velkých sponzorů. Od roku 2015 probíhá pilotní projekt VZP, v němž se hodnotí náklady na domácí hospicovou péči a její přínos pro pacienta i pro společnost. Na základě výsledků bude tato péče případně zařazena do systému veřejného zdravotního pojištění.

Domácí hospitalizace

Domácí hospic Tabita je jedním z domácích hospiců zařazených do projektu. Zařazení pacienta do pilotního programu indikuje lékař domácího hospice dle daných kritérii.

Pacientovi zařazenému do pilotního programu VZP je poskytována veškerá péče výhradně Domácím hospicem Tabita, bez jakýchkoli poplatků — včetně všech léků, zdravotnického materiálu a pomůcek. Pacient má k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na něž může volat v kteroukoli dobu. Lékařská i ošetřovatelská paliativní péče je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.