Pacient v ošetřovatelské péči

Ošetřovatelská péče s hospicovými prvky je pacientům hrazena zdravotními pojišťovnami. Smlouvu máme s pojišťovnami 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR.

Pacient na péči nic nedoplácí.

Léky, zdravotnický materiál a pomůcky předepisuje pacientům jejich praktický nebo ambulantní lékař.