Pacient v hospicové péči

Komplexní péči domácího hospice zajištuje multiprofesní paliativní tým.

Plánované návštěvy sester jsou pacientům hrazeny zdravotními pojišťovnami. Smlouvu máme s pojišťovnami 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven  a stavebnictví  a 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR.

Pohotovostní služba sester a lékaře není hrazena ze zdravotního pojištění a za její dostupnost (24hodin/7dní v týdnu) pacient platí 25 Kč za den péče, tedy maximálně 775 Kč měsíčně.

Návštěva lékaře je hrazena jen pojišťovnami 111 a 201. Pojištěnci jiných pojišťoven zaplatí za návštěvu lékaře 300 Kč.

Léky, zdravotnický materiál a pomůcky předepisuje pacientům jejich praktický nebo ambulantní lékař dle indikace lékaře Domácího hospice Tabita. Pojištěncům pojišťoven 111 a 201 může vystavit recept přímo ambulantní lékař Domácího hospice Tabita.