Pacient v ambulantní péči

Péče lékaře ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti je hrazena jen pojišťovnami 111 a 201. Pojištěnci jiných pojišťoven zaplatí za návštěvu lékaře 300 Kč.

Léky, zdravotnický materiál a pomůcky předepisuje pacientům jejich ošetřující lékař po konzultaci s lékařem Domácího hospice Tabita. Pojištěncům pojišťoven 111 a 201 může vystavit recept přímo ambulantní lékař Domácího hospice Tabita.