Péče domácího hospice je zpoplatněna částkou 150 Kč/den.

50 Kč — pohotovostní režim péče (dostupnost multidisciplinárního týmu 24/7). V případě pojištěnce smluvní zdravotní pojišťovny mohou být služby plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě se pohotovostní poplatek neplatí. O zařazení pacienta do úhrady zdravotní pojišťovnou rozhoduje lékař na základě indikačních kritérií v souladu s podmínkami danými platnou legislativou.

100 Kč/den — služby multidisciplinárního týmu, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění:
odborné poradenství při životě s nemocí a při vyrovnávání se pacienta i pečujících s umíráním a praktická pomoc při úmrtí doma; zapůjčení kompenzačních pomůcek (na doporučení lékaře či zdravotní sestry) a jejich dovoz (vozík, WC křeslo, chodítka, některé antidekubitní pomůcky, a pomůcky usnadňující přesun); zapůjčení zdravotnických přístrojů (lineární dávkovač léků, prstový pulzní oxymetr, glukometr, koncentrátor kyslíku) na základě indikace lékaře.

V odůvodněných případech lze požádat o prostřednictvím sociální pracovnice o slevu.


Plánované návštěvy sester jsou pacientům hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Smlouvu máme s pojišťovnami 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR.

Návštěva lékaře je také hrazena všemi výše uvedenými pojišťovnami.


Nesmluvní pojištěnci, nebo výkony nehrazené ze zdravotního pojištění:

Vstupní ambulantní návštěva lékaře 800 Kč
Kontrolní návštěva lékaře 500 Kč
Návštěva zdravotní sestry 30 min 150Kč
Návštěva zdravotní sestry 60 min 250 Kč