Provoz Domácího hospice Tabita zajišťují dotace Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje. Zdravotní péče je hrazena platbami zdravotních pojišťoven. Zbývající část je pokryta dary, výnosy z benefičních akcí a příspěvky od pacientů.