Žádost podává ošetřující lékař

Ale o přijetí do péče rozhoduje vedoucí lékařka Domácího hospice Tabita.

Ošetřující lékař (praktický lékař, specializovaný lékař v nemocnici) vyplní elektronickou žádost o přijetí do péče v domácím hospici.
Žádost můžete pro lékaře i stáhnout a vytisknout , lékař doplní informace o ukončení léčby ručně; do hospice ji může přinést i rodinný příslušník nebo jiná pečující osoba. Také se můžete telefonicky či osobně poradit o vhodné léčbě pro sebe či svého blízkého a žádost dodat později. Osobní schůzku je dobré domluvit předem telefonicky.

Abychom mohli péči dobře zorganizovat, je třeba zaslat žádost minimálně 2 až 3 dny před zahájením péče – tedy například před propuštěním nemocného z nemocnice. Je dobré, když stihneme naplánovat péči ještě v době hospitalizace nemocného.

Při propuštění z nemocnice by měl ošetřující lékař předat rodině kompletní propouštěcí zprávu pro Domácí hospic Tabita, případně tuto zprávu poslat faxem či elektronicky do domácího hospice koordinátorce péče.