Jak probíhá péče

Přijetí do péče

Po přijetí žádosti o péči kontaktujeme ošetřujícího lékaře i rodinu nemocného. Pokud je péče indikována, sestra Domácího hospice Tabita domluví s nemocným či jeho rodinou podmínky péče a termín první návštěvy. Tato návštěva znamená přijetí nemocného do péče domácího hospice a zpravidla na ni přijíždí lékař a zdravotní sestra.

Péče sester

Četnost návštěv a výkony sester určuje lékař Domácího hospice Tabita podle aktuálního zdravotního stavu nemocného a jeho potřeb a také s ohledem na přání nemocného i jeho rodiny.
Zdravotní sestry zajišťují, na základě indikace lékaře, kontrolu zdravotního stavu, podání léků, injekcí, infuzí, péči o rány, ošetření drénů, katétrů, kožních defektů. Nemocným poskytují odlehčení přiměřenou péčí a ošetřovatelskými výkony, poradenství ve výživě, psychickou podporu nemocnému i rodině, edukaci v péči pro pečující, podporu pečujícím i v posledních chvílích života nemocného.

Pohotovostní služba

Budete mít pohotovostní telefonní číslo, na které můžete zdravotní sestře Domácího hospice Tabita zatelefonovat kdykoli 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, když dojde ke změně zdravotního stavu či zhoršení potíží nebo se potřebujete poradit o podání léků. Zdravotní sestra vám poradí po telefonu, přijede na návštěvu nebo zprostředkuje radu či návštěvu lékaře domácího hospice.

Lékařská péče

Lékař Domácího hospice Tabita přijímá nemocného do péče, upravuje mu léky podle aktuálních potřeb a potíží, je nepřetržitě k dispozici zdravotní sestře k telefonické konzultaci či k domácí návštěvě u nemocného. Domácí návštěvy ordinuje lékař podle zdravotního stavu nemocného: v případě akutních potíží nemocného sestra kontaktuje lékaře, který zhodnotí situaci a upraví léčbu.

Další služby

Návštěvy ostatních členů paliativního multidisciplinárního týmu probíhají podle domluvy s nemocným a pečujícími. Konkrétně jde o návštěvu sociálního pracovníka, psychoterapeuta či duchovního.