Co znamená hospic?

Latinské slovo hospitum znamenalo noclehárnu. Dnešní hospic poskytuje specializovanou paliativní péči především pacientům v závěrečné fázi nevyléčitelného onemocnění.

Není ovšem pravda, že v hospici se jen umírá. Vždy můžeme pro nemocného něco udělat – můžeme ulevit od bolestí, zlepšit spánek,  podpořit chuť k jídlu, zlepšit hybnost  a  umožnit člověku žít co nejvíc naplno navzdory nemoci. V hospici proto nikdy neuslyšíte: „ Nemůžeme pro vás nic udělat.“ Řada nemocných nám opakovaně sděluje: „Kdybychom věděli, co nás v hospici čeká, přišli jsme již dříve“.  Zjistili, že v hospici se hlavně žije, i když v určitou nevyhnutelnou chvíli se i umírá.

Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili pokud možno tak jako dřív, mezi věcmi, které nás životem provázely, a hlavně měli nablízku ty, kteří nám rozumějí. Proto v poslední době nabízejí specializovanou paliativní péči nejen hospice jako lůžková zařízení, ale především jako hospice domácí nebo mobilní.

Jsou to týmy odborníků (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti, duchovní), kteří chodí za pacientem a jeho rodinou a jsou jí odborně k dispozici. Domácí hospic tak umožňuje dobrý a důstojný konec života v domácím prostředí.

Pokud stále moc nevíte co si o domácím hospici myslet, přečtěte si Mýty o umírání a paliativní péči. A nebojte se o hospicové péči přemýšlet. Často se stává, že když vyslovíte to obávané slovo, namísto strachu nastoupí úleva.