Co s vážnou diagnózou?

I nejobětavější zdravotníci jsou jenom lidé. Mohou chybovat, zapomínat. Navíc návaznost zdravotní péče mnohdy nefunguje dokonale. Nespoléhejte proto slepě na zdravotnický systém, spoléhejte především na sebe. Snažte se přizpůsobit komunikaci a sdělování informací svým potřebám či možnostem svých blízkých.

Požadujte, abyste jako pacient i jako příbuzní byli informováni lékaři a ostatními zdravotníky shodně a pokud možno současně. Oddělené a odlišné informování, domněle „měkčí“ pro nemocného a „tvrdší“ pro příbuzné, vytváří atmosféru nedůvěry, nedorozumění a zhoršuje komunikaci nemocného s jeho okolím.

Nejčastější dotazy na téma komunikace se zdravotníky najdete v internetové poradně Cesty domů.

Čeští pacienti nejčastěji žalují lékaře ne kvůli chybám v léčbě, ale protože se k nim chovají přezíravě, povýšeně, špatně komunikují a umějí být i hrubí. Lékaři si zase stěžují, že jsou přepracovaní, nemají na sdělování vážné diagnózy dost času ani vhodné podmínky. Důsledek: terminálně nemocní nemohou svobodně a zodpovědně rozhodnout o svém osudu.

Přečtěte si celý článek Jak dobře mluvit o smrti