Informace pro lékaře

MUDr. Regina Slámová, vedoucí lékařka
slamova@hospicbrno.cz
zprava.hospicdoma.cz zabezpečené nahrávání zdravotní dokumentace pacienta
604 217 729 Po—Pá 8—16h

Péče je zacílena na zmírnění  symptomů nevyléčitelné progresivní nemoci během nemoci a v závěru života, komunikaci s pacientem a jeho rodinou o dalším průběhu nemoci a jejich psychickou podporu, stanovení plánu péče a symptomatické léčby.

Zajišťujeme odbornou ošetřovatelskou péči (péče o drény, katetry, iv vstupy včetně portů a PICC, dekubity a maligní rány, aplikace infuzi, výživy, medikace — sc, iv, péče o umírajícího). Ke komplexní péči patří i zajištění sociálních potřeb (příspěvek na péči, pomoc v rámci sociálních služeb — odlehčovací či pečovatelské služby), potřeb duchovních, existenciálních a psychologických.

Převzetí pacienta, u kterého je indikována paliativní péče : Vyplňte prosím elektronickou žádost o přijetí do péče.

Případně je možné žádost stáhnout, vytisknout a vyplnit papírově.

V případě potřeby akutního přijetí můžete telefonicky kontaktovat lékaře domácího hospice telefonicky a dle kapacity s ním domluvit přijetí pacienta. Telefonicky je možno zkonzultovat také indikaci přijetí do péče.

Budeme Vás kontaktovat telefonicky s domluvou zahájení péče.
Přijetí do péče nastává až potvrzením indikace žádosti – bud odesílajícímu lékaři nebo rodině pacienta. Ne podáním žádosti! Přijetí do péče se děje dle kapacity služby.

Je nezbytné, aby pacient měl někoho, kdo bude v případě potřeby schopen a ochoten pečovat o pacienta 24 hod / 7 dní v týdnu.


Standardy mobilní specializované paliativní péče
Mobilní specializovaná paliativní péče
Česká společnost paliativní medicíny
Standardy paliativní péče
Fakta o paliativní péči
Centrum paliativní péče