Informace pro lékaře

MUDr. Regina Slámová, vedoucí lékařka
slamova@hospicbrno.cz
zprava.hospicdoma.cz zabezpečené nahrávání zdravotní dokumentace pacienta
604 217 729 Po—Pá 8—16h

Péče je zacílena na zmírnění  symptomů nevyléčitelné progresivní nemoci během nemoci a v závěru života, komunikaci s pacientem a jeho rodinou o dalším průběhu nemoci a jejich psychickou podporu, stanovení plánu péče a symptomatické léčby.

Zajišťujeme odbornou ošetřovatelskou péči (péče o drény, katetry, iv vstupy včetně portů a PICC, dekubity a maligní rány, aplikace infuzi, výživy, medikace — sc, iv, péče o umírajícího). Ke komplexní péči patří i zajištění sociálních potřeb (příspěvek na péči, pomoc v rámci sociálních služeb — odlehčovací či pečovatelské služby), potřeb duchovních, existenciálních a psychologických.

Převzetí pacienta, u kterého je indikována paliativní péče : Vyplňte prosím elektronickou žádost o přijetí do péče.

Případně je možné žádost stáhnout, vytisknout a vyplnit papírově.
Budeme Vás kontaktovat telefonicky s domluvou zahájení péče.
V případě potřeby akutního přijetí můžete telefonicky kontaktovat lékaře domácího hospice telefonicky a dle kapacity s ním domluvit přijetí pacienta.
Telefonicky je možno zkonzultovat také indikaci přijetí do péče.
Přijetí do péče nastává až potvrzením indikace žádosti – bud odesílajícímu lékaři nebo rodině pacienta. Ne podáním žádosti! Přijetí do péče se děje dle kapacity služby.
Je nezbytné, aby pacient měl někoho, kdo bude v případě potřeby schopen a ochoten pečovat o pacienta 24 hod / 7 dní v týdnu.

Druhy péče

Ambulance — odb 720, 710 (paliativní mediciny a léčby bolesti) — návštěvy lékaře u pacientů doma s doporučením paliativní léčby
Domácí hospic — komplexní služba s dostupností zdravotní sestry a lékaře hospice 24 hod /7 dní v týdnu, plánované i akutní návštěvy zdravotní sestry, úprava medikace hospicovým lékařem
Domácí péče s hospicovými prvky — ošetřovatelská paliativní péče bez pohotovostní dostupnosti sestry a s lékařskou péčí ošetřujícího lékaře (praktického, onkologa, neurologa apod.)

Česká společnost paliativní medicíny
Mobilní specializovaná paliativní péče
Standardy paliativní péče
Fakta o paliativní péči
Centrum paliativní péče
Národní program paliativní péče