Když ne my, tak kdo?

Pokud se chcete doma starat o blízkou osobu, v mapě najdete odkazy a kontakty i na zdravotní a sociální služby, které vám s péčí doma v Brně a okolí pomohou.

Pro orientaci pečujících doporučujeme také informační portál PEČUJ DOMA, kde najdete mnoho prospěšných rad a v Brně PORADNU SVÍTÁNÍ.
Pro radu se můžete také obrátit na sociálně-právní poradnu pro pečující KLÁRA POMÁHÁ.

textový seznam institucí

Domácí hospic — tedy mobilní specializovaná paliativní péče je určena pacientům a jejich blízkým v konečných fázích nevyléčitelných chorob s předpokládanou prognózou v řádu několik týdnů až několika měsíců.

Domácí zdravotní ošetřovatelská péče — péči poskytují zdravotní sestry v domácím prostředí pacientů. Domácí péči ordinuje praktický lékař nebo lékař propouštějící pacienta z nemocnice. Lékař určuje dle zdravotního stavu četnost, druh návštěvy a zdravotnický úkon. Domácí zdravotní ošetřovatelská péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Pečovatelská a odlehčovací službaje sociální služba, která pomáhá osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení při běžných denních úkonech v domácnosti, například s hygienou, dovozem jídla apod. Některé instituce poskytují i odlehčovací službu, jejímž cílem je poskytnout pomoc a podporu potřebným po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. A také osobám trvale pečujícím o blízkou osobu umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil. Služba je placena podle sazebníku zveřejněného jednotlivými institucemi.

Domácí zdravotní ošetřovatelská péče a Pečovatelská a odlehčovací služba v jedné instituci.

Odlehčovací pobytová služba — je sociální služba, jde o přechodný pobyt pro lidi, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu a nejsou schopni samostatně se o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí (domácnosti). Jedná Cílem této služby je pomoci pečujícím osobám k vlastní relaxaci.

Půjčovna pomůcek pro domácí péči — kompenzační pomůcky podporují možnost setrvání občanů se sníženou schopností sebeobsluhy a mobility v domácím prostředí. Potřebné pomůcky vám usnadní péči o blízkou osobu a můžete je zapůjčit za ceny zveřejněné na stránkách jednotlivých institucí.

Aktualizovaný seznam paliativních služeb dostupných na území ČR a v Praze