Domácí hospic poskytuje specializovanou paliativní péči
pacientům na konci života (v řádu týdnů a měsíců),
v jejich domácnostech na území Brna.

Paliativní péče je přístup, který usiluje o zlepšení života pacientů a jejich rodin, kteří čelí problémům spojeným s neléčitelným onemocněním.

Paliativní péče ctí a chrání život. Umírání a smrt považuje za normální proces, smrt však ani neurychluje, ani neoddaluje.

 

fotografie (c) Paul Chamberlain HOSPITAbLe