Paliativní péče rozhodně neznamená, že se vám už nedostane žádné léčby. Lékaři, sestry a psychosociální pracovníci společně s vámi vytvoří plán péče zmírňující projevy nemoci, které vás vyčerpávají.
I závěr života je pořád život, prožijte ho podle svého přání.

Paliativní tým přijede za nemocným tam, kde se cítí doma, kde má své zázemí, a nabízí podporu nejen nemocnému, ale i jeho blízkým.
V domácím prostředí se dá zvládnout většina zdravotních komplikací, které mohou v průběhu nemoci i na konci života, při umírání nastat.

Mobilní specializovaná paliativní péče