Domácí hospic poskytuje specializovanou paliativní péči pacientům na konci života (týdny až měsíce), v jejich domácím prostředí na území Brna.

Odborný personál (lékaři, sestry, sociální pracovnice, terapeut a duchovní) je svým pacientům a pečujícím k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a tým vede odborný lékař‑paliatr.

Plán péče a léčba se mění v závislosti na vývoji nemoci společně s přáním pacienta a jeho blízkých.


Péče v domácím hospici je vhodná tehdy, když je rodina ochotna o nemocného pečovat či péči v domácím prostředí zajistit.
Domácí hospic rodině s touto péčí pomáhá tím, že poskytuje potřebné zdravotní, sociální, psychologické a duchovní služby. Při přijímání do péče se stanovuje pečující osoba, která uvádí kontaktní telefon, na kterém bude vždy k zastižení.

Žádost o přijetí vyplňuje pacientovi ošetřující lékař (praktický lékař nebo specializovaný lékař v nemocnici či ambulanci).
O přijetí do péče pak rozhoduje lékař domácího hospice podle fáze nemoci, potřeb nemocného a jeho blízkých a kapacity služby.


Rady a informace poskytujeme na telefonním čísle
773 559 957 Po—Pá 9—16h.

 

fotografie (c) Paul Chamberlain HOSPITAbLe