Domácí hospic Tabita poskytuje paliativní péči, což je specializovaná zdravotní péče pomáhající lidem s vážnou nemocí, kterou ani současná medicína neumí vyléčit a která nemocného ohrožuje na životě *

Poslední týdny či měsíce života jsou časem, kdy se člověk loučí s blízkými a hodnotí svůj život. Nejlepším prostředím pro odcházení je náš vlastní domov, místo, které důvěrně známe, které je spojeno s našimi vzpomínkami a kde se cítíme bezpečně.

Lékaři a sestry Domácího hospice Tabita jsou svým pacientům a jejich blízkým k dispozici 24 hodin denně — 7 dní v týdnu. Kromě specializované zdravotní péče přinášejí i pocit jistoty, že touto etapou života můžeme projít s důstojností a nadějí.